Goede doel

 

De Feyenoord Foundation FunRun is een hardloopevenement voor het goede doel. De opbrengsten van de donaties komen ten goede aan het Sophia Kinderziekenhuis en de Feyenoord Foundation.

SOPHIA KINDERZIEKENHUIS

Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam is het oudste en grootste kinderziekenhuis van Nederland. Het richt zich op zorg, onderwijs en onderzoek rondom ziekte en gezondheid van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het Sophia biedt complete zorg aan voor zowel kinderen als hun ouders. De opbrengst van de Feyenoord Foundation FunRun komt ten goede aan het Kinderhersenlab.

In het Kinderhersenlab meten we functie en ontwikkeling van de hersenen. Zo monitoren we onze patiënten, signaleren we problemen en kunnen we training starten of aanpassen. Omdat we bij zoveel kinderen met verschillende aandoeningen op dezelfde manier meten, leren we heel veel over functie en ontwikkeling, snappen we beter hoe ziektes ontstaan en hoe we ze kunnen beïnvloeden.

In het Kinderhersenlab worden testen afgenomen en vragen we de kinderen om opdrachtjes te doen. We willen dat in een mooi en aansprekend parcours aanbieden zodat het voor de kinderen een plezier is om het parcours te doen. Zo combineren we zorg en onderzoek en werken we toe naar ons doel om ieder individuele patiënt zijn optimale niveau van functioneren en participatie in de samenleving te laten bereiken.

FEYENOORD FOUNDATION

Via de Feyenoord Foundation zet de club de kracht van haar merk en uitstraling in om de samenleving van positieve impulsen te voorzien. Dit gebeurt door middel van krachtige projecten, zoals de Feyenoord Street League, Scoren in de Wijk, Feyenoord Jobscorer, Feyenoord Fancoach, S.V. GIO en de invulling van Bijzondere Wensen. In de voorbije jaren maakten duizenden kinderen op deze wijze kennis met Feyenoord en werd aan deze kinderen en jongeren een beter toekomstperspectief geboden.